Лаборатории за изпитване на осветители
Акредитирани лаборатории за изпитване на осветители


"Център за изпитване и европейска сертификация"

"Самел-90" АД


Неакредитирани лаборатории за изпитване на осветители


НИЛ "Осветителна техника" към Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"