CIE-BG CIE-BG EnglБЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ
ОТМЕНЯ планираната за 11 до 13 юни 2020 г. в гр. Созопол
XVII национална конференция по осветление BulLight'2020
Причината е обявяването на извънредното положение поради COVID-19

dokument mail to: candela@mail.bg
Webmaster Krassimir Velinov